Designgymnasiets plan för kränkande behandling är uppdaterad

Plan mot diskriminering