Designgymnasiets plan för kränkande behandling är upppdaterad

Plan mot diskriminering