Tre program, fem designutbildningar

Designgymnasiet Kungsholmen erbjuder designutbildningarna Design och arkitektur, Grafisk design, Inredningsdesign, Produktdesign samt Utställningsdesign inom de tre gymnasieprogrammen Teknikprogrammet, Handelsprogrammet och Estetiska programmet. Om du har ett brinnande intresse för design och är nyfiken på att lära dig mer så har vi förmodligen ett program som passar dig. Vi erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Du som väljer att läsa ett yrkesprogram kan under dina studier välja att läsa in högskolebehörighet.

Arkitektur och design

Arkitektur och design (TESAM)

Teknikprogrammet
– Samhällsbyggande och miljö

Här får du får lära dig om sam­spelet mellan teknik, människa och miljö. Du får bl a lära dig grunderna inom hållbart byggande, stadsplanering, arkitektur och design. Efter gymnasiet läser du kanske vidare på KTH eller annan högskola/ universitet. Inriktningen passar dig som är intresserad av att arbeta som till exempel arkitekt, miljötekniker, ingenjör med miljöinrikning eller stadsplanerare.

Inredningsdesign

Inredningsdesign
(ESBIL)

Estetiska programmet
– Bild och formgivning

Om du vill förbereda dig för vidare studier och samtidigt fördjupa ditt intresse för design, möbler och formgivning så är Inredningsdesign en spännande utbildning där du kan förena kreativt arbete med ämnen som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Inriktningen vänder sig till dig som i framtiden vill studera vidare samt arbeta inom design och inredningsbranschen.

Produktdesign

Produktdesign
(TEDES)

Teknikprogrammet
– Design och produktutveckling

Om du vill jobba med teknisk design av produkter och vara redo för en högskoleutbildning så är Produktdesign utbildningen för dig. Du får utvecklas inom digital och traditionell formgivning samtidigt som du pluggar matematik, fysik, kemi och teknik. En perfekt utbildning för dig som både vill tänka logiskt och kreativt. Vidare studier på KTH eller Konstfack – valet är ditt!

Grafisk design

Grafisk design
(ESBIL)

Estetiska programmet
– Bild och formgivning

Om du vill fördjupa ditt intresse för design och formgivning så ska du rikta in dig mot grafisk design. Utbildningen ger grundläggande behörighet till universitet/högskola och förbereder dig för bild-, konst- och designrelaterade högre utbildningar.

Utställningsdesign

Handelsprogrammet
(HAHAN)

Handels- och administrationsprogrammet
– Handel och service

Här får du den användbara utbildningen mot handels- och detaljbranschen, kopplat till en kreativ fördjupningen mot utställningsdesign. På Designgymnasiet har Handelsprogrammet en internationell profil med möjlighet till praktikplatser utomlands.