Teknikprogrammet är för dig som är intresserad av design, arkitektur och tekniska processer, hela vägen från idé till färdig produkt. Du får lära dig om teknikens roll i samhället och om sam­spelet mellan teknik, människa och miljö. Du får utveckla dina kunskaper om både mjukvara och hårdvara. Läser du teknikprogrammet kan du till och med vara med och forma framtiden!

Programmet har duktiga och engagerade lärare, ett nära samarbete med företag och högskolor och ger dig grund­läggande behörighet till högskolan.

Teknikprogrammet inriktning Samhällsbyggande och Miljö
Utbildningen Arkitektur och design bygger erbjuds inom ramarna för Teknikprogrammet med inriktningen Samhällsbyggande och Miljö. Utbildningen ger dig färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du får lära dig grunderna inom arkitektur, hållbart byggande, stadsplanering och design. Du tränar dig även i att skapa ritningar och utveckla produkter; riktiga projekt från idé till modell. Programmet förbereder dig för högre studier inom teknik, industridesign eller arkitektur. Inriktningen passar dig som är intresserad av att i framtiden arbeta som till exempel arkitekt, miljötekniker, ingenjör med miljöinrikning, samhällsplanerare eller stadsplanerare.

Dokument för nerladdning: