Om du vill förbereda dig för högskolan och fördjupa ditt intresse för design och formgivning så är detta rätt utbildning för dig. Grafisk formgivning erbjuds genom det Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning.

Inriktningen vänder sig till dig som vill studera vidare och arbeta inom design, bild- och formgivningbranschen. Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning. Detta kombinerat med design- och formgivningskurser får du utveckla ditt intresse mot grafisk design. Du väljer inriktning efter årskurs 1, antingen Inredning eller Grafisk design. Du läser sedan kurser som du fördjupar dig inom val i åk 2 och 3.

Du får under skoltiden möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning – från penna till dator. En orientering i bildanalys och visuell kommunikation ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Utbildningen ger grundläggande behörighet till universitet/högskola och förbereder dig för bild-, konst- och designrelaterade högre utbildningar som exempelvis designhögskolor som Beckmans, Konstfack, Textilhögskolan i Borås och HDK. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet:  Mer om grundläggande och särskild behörighet från gymnasiet.

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken högskoleutbildning på grundnivå du söker. Inom ramen för det individuella valet på Designgymnasiet ges ytterligare möjligheter att höja din behörighet, t ex genom att välja att läsa kurserna Matematik 2b och 3b.