Din väg till målet

Som elev hos oss ingår du i en grupp av människor som på ett nyfiket och kreativt sätt följer och förverkligar sina drömmar.

Skolans erfarna och kunniga lärare hjälper dig kunskapsmässigt och i mentorsrollen, men även dina klasskamrater bidrar till en stor del av din utveckling. Ni jobbar ofta ihop i projekt och grupparbeten där ni tillsammans utvecklas och lyfter varandra.

Med design som utgångspunkt lär du dig historia, teori och användning av design i samhället. Vi arbetar med hela designprocessen. Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. Läs gärna mer om designprocessen på Stiftelsen Svensk industridesigns hemsida SVID:s beskrivning av Designprocessen.

Skolan har under flera år samarbetat med Nobel NightCap, Nobelfestens efterfest. Det är vad vi kallar ett verklighetsnära projekt med en utomstående uppdragsgivare. Till Nobel NightCap har vi skapat dekor och kostym och elever från alla våra program har involverats. Läs mer om projektet Nobel NightCap 2014. Andra samarbetspartners har varit; Mildh Press, Atlas Copco, Stockholms Läns museum, Amfibiebataljonen på Berga örlogsbas, klädmärket Walk in Town m fl.  Samarbeten med externa uppdragsgivare som kan kopplas till våra kursers centrala innehåll är en del av vårt arbetssätt.

Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga på skolan och vi har utarbetat en plan mot kränkande behandling. Läs mer här: Plan för kränkande behandling