Designgymnasiet har en plan mot kränkande behandling. Vi vill gärna ha våra elevers vårdnadshavares synpunkter och kommentarer kring planen. Mejla dina synpunkter till rektor Barbro.BjorkellOverli@designgymnasiet.se

Läs mer om den här;
Plan mot diskriminering