Om du vill förbereda dig för högskolan och fördjupa ditt intresse för design och formgivning så är det Estetiska programmet med inriktning Bild och formgivning ett bra val. Inriktningen vänder sig till dig som vill studera vidare och arbeta inom design och formgivningbranschen. Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom bild- och form-området och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning. Detta kombinerat med design- och formgivningskurser får du utveckla ditt intresse mot inredningsdesign. Du väljer först inriktning efter årskurs 1, antingen Inredning, Mode eller Grafisk design. Du läser sedan kurser som du fördjupar dig inom val i åk 2 och 3.

Du får under skoltiden möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning – från penna till dator. En orientering i bildanalys och visuell kommunikation ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Utbildningen ger grundläggande behörighet till universitet/högskola och förbereder dig för designrelaterade högre utbildningar som exempelvis designhögskolor som Beckmans, Textilhögskolan i Borås och HDK. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet:  Mer om grundläggande och särskild behörighet från gymnasiet.

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken högskoleutbildning på grundnivå du söker. Inom ramen för det individuella valet på Designgymnasiet ges ytterligare möjligheter att höja din behörighet, t ex genom att välja att läsa kurserna Matematik 2b och 3b.