Om du vill jobba med teknisk design av produkter och vara redo för en högskoleutbildning så är Teknikprogrammet med inriktning Design och  Produktutveckling rätt för dig. Med datorn och handen som främsta redskap jobbar du med digital och traditionell formgivning samtidigt som du pluggar matematik, fysik, kemi och teknik.

Du kombinerar ditt tekniska och logiska sinne med ditt intresse för design och konstruktion för att jobba med formgivning där funktion och användbarhet har hög prioritet. Vi arbetar med designprocessen där du lär dig att följa en produkts utveckling, från idé via skisser och ritningar, till prototyp och tillverkning.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig redo för en högskoleutbildning på
t ex  KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Arkitekturhögskolan, Konstfack, HDK eller Designhögskolan i Umeå. Du läser kurser som Design, Konstruktion och Cad. Ämnet Cad (Computer aided design) innebär att med datorns hjälp konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. Geometri är grunden för att, via skiss och ritteknik, kunna förverkliga en idé för att sedan tillverka produkten. På Design och Produktutveckling får du en känsla för designbranschen redan på skolan och en bred utbildning med många möjligheter till fortsatta studier.

Dokument för nerladdning: