Inredningsdesign

Om du vill förbereda dig för högskolan och fördjupa ditt intresse för design och formgivning så är det Estetiska programmet med inriktning Bild och formgivning ett bra val. Inriktningen vänder sig till dig som vill studera vidare och arbeta inom design och formgivningbranschen. Utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom bild- och form-området och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning. Detta kombinerat med design- och formgivningskurser får du utveckla ditt intresse mot inredningsdesign.

Nationellt program

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt.

Nationell inriktning

Bild och form

Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Ansökningskod

ESBIL

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Estetisk kommunikation 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningsämnen Poäng
Bild och Form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori 100
Programfördjupning Poäng
Arkitektur 100
Design 1 100
Digitalt skapande 100
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Summa: 2500