Designgymnasiet Kungsholmen är en av Sveriges bästa designskolor på gymnasienivå. Nyfikenhet, kreativitet och ett stort intresse för design förenar elever och lärare då vi utbildar framtidens designers och produktutvecklare.

Lärarna har stor erfarenhet från branscherna de undervisar i. De fungerar också som mentorer genom hela din utbildning och kan dela med sig av både råd och kontakter, oavsett om du vill börja arbeta eller studera vidare efter gymnasiet.

Vårutställningen är Designgymnasiet Kungsholmens elevutställning, som brukar äga rum i april varje vår. Till Vårutställningen välkomnar vi vänner, familj, samarbetspartners och andra som är nyfikna på att se vad som skapats på skolan under läsåret.