Designgymnasiet Kungsholmen är en av Sveriges bästa designskolor på gymnasienivå. Nyfikenhet, kreativitet och ett stort intresse för design förenar elever och lärare då vi utbildar framtidens designers och produktutvecklare.

Lärarna har stor erfarenhet från branscherna de undervisar i. De fungerar också som mentorer genom hela din utbildning och kan dela med sig av både råd och kontakter, oavsett om du vill börja arbeta eller studera vidare efter gymnasiet.

Erasmus

Det Internationella arbetet i skolan, är en viktig del på Designgymnasiet, Kungsholmen. Vår personal kompetensutvecklas ständigt med möjlighet till internationella perspektiv. Vi samarbetar med Erasmus+ och vi har ett utbyte med lärare och övrig personal i skolor från andra länder. Vi får besök av lärare från andra länder, och våra lärare och övrig personal får besöka och arbeta i skolor i andra länder, för tillfället i Spanien och Tyskland. På det viset utvecklar vi ständigt ny kunskap i skolan.

Vårutställningen är Designgymnasiet Kungsholmens elevutställning, som brukar äga rum i april varje vår. Till Vårutställningen välkomnar vi vänner, familj, samarbetspartners och andra som är nyfikna på att se vad som skapats på skolan under läsåret.

Ung

Draknästet är en annan aktivitet där elever får visa upp sina kunskaper. De presenterar sin affärsidé inför en jury som består av beslutsfattare som arbetar utanför skolan. Eftersom vi på Designgymnasiet Kungsholmen arbetar med Entreprenörskap och med Ung företagsamhet,  startar, driver och avslutar våra elever ett företag under ett år.