Mycket av det vi ser i vardagen kräver bra design för att det ska fungera och se bra ut, därför finns det många varierande yrken inom design. Ämnet design är väldigt omfattande och man kan designa allt från webbsidor till arkitektur till klädesplagg.

Vad kan man jobba med inom design?

Design är som sagt ett väldigt brett ämne. Design finns runt omkring oss hela tiden och går inte att missa. UX och UI-design till exempel är en form av design med syftet att skapa en användarvänlig och snygg design för webbsidor och appar. Man kan också jobba med Grafisk design och formgivning och jobba med bokförlag, tidningar eller reklam. Då kan man ha titeln art director eller creative director. Inom mode kan man bland annat jobba med modedesign, textildesign eller arbeta som mönsterkonstruktör. Det finns många jobb inom mode, och det krävs många delar för att modeindustrin ska fungera. 

Arkitektur och stadsdesign

Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formgivning av den fysiska miljön. En arkitekt utformar förslag i form av olika ritningar, texter och modeller. Allt från villor till industrifastigheter. Arkitekter jobbar ofta i stora projektgrupper och samordnar de olika delarna i byggprojektet till en fungerande helhet. Det finns olika typer av arkitekter, här är tre av dem:

Arkitekter (byggnadsarkitekter) 

Den första är troligen den arkitekt de flesta tänker på – den som designar byggnader. De ritar byggnader av olika slag i uppdrag av andra men de kan även arbeta med t.ex. stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. Uppdrag kan dessutom gälla både nybyggnad, om- eller tillbyggnad eller modernisering av äldre hus.

Planeringsarkitekter 

En planeringsarkitekt planerar regioner, städer och områden, både nya och befintliga. Som planeringsarkitekt planerar man hur samhällen ska se ut genom att rita planer för nya stadsdelar. Eller så skissar man på hur gamla stadsdelar kan förändras. De vanligaste uppdragsgivarna är de statliga myndigheterna som kommunen, Boverket, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Landskapsarkitekter 

Landskapsarkitekter arbetar med planering av utemiljöer som till exempel grönområden, torg, parker och skolgårdar. De tar fram ritningar och modeller med hänsyn till budget, ekologiska aspekter och önskemål från de som berörs av bygget. 

Lärare skapar en ritning på Designgymnasiet.

Produktdesign

När man pratar om produktdesign kanske man tänker på olika mjölkpaket eller serien av coca-cola flaskorna. Du kanske har hört att produktdesign har flera namn som “industridesign” eller “industriell formgivning”. Produktdesign handlar om att kombinera design och konstruktion, då får man jobba med formgivning, funktionalitet och användbarhet. Man arbetar mycket digitalt och i virtuella miljöer för att få en vision av en produkt. 

Det som produktdesignern gör är just att ta fram ritningar och modeller för hur den färdiga produkten sedan ska se ut.

Inredningsarkitekt 

En inredningsarkitekt ska se nya möjligheter och innovativa lösningar. Detta för att deras jobb innebär att fräscha upp en lokal, ett rum eller en våning. Eller så behöver de inreda från grunden. En inredningsarkitekt kan jobba på företag eller vara en konsult. Men de jobbar inte bara med att se till att det kommer in nya fina möbler utan har koll på detaljer som gör helhetsbilden roligare och livfullare. De tänker kanske på plantor, tavlor, gardiner och tapeter. 

Vad är design thinking, designbrief och design lead? 

Det finns många steg i designarbetet och kommer se lite olika ut beroende på vad man arbetar med. Här är några begrepp och steg av designprocessen som brukar dyka upp i de flesta designuppdragen.

Design thinking

Design thinking är 5-stegs process. Den går ut på att strukturera arbetet så att man inte “fastnar i sitt egna huvud”.

  1. Förstående – Ta reda på målgruppens behov
  2. Definiera – definiera målgruppens behov samt problem
  3. Föreställa – Utmana fördomar och skapa ideér
  4. Prototyp – Skapa lösningar
  5. Test – Testa lösningarna 

Vill du läsa mer och fördjupa dig i Design thinking kan du läsa mer på Mediums sida, observera texten är på engelska. 

Designbrief

En designbrief är nästan obligatorisk i varje kund-relaterat uppdrag. Det betyder att man får en beställning från någon annan om en särskild produkt så ska man som leverantör ge en designbrief. Alltså en kort beskrivning på vad kunden önskar, vad som ska göras, när det ska vara klart och budgeten man ska förhålla sig till. Oftast gör man detta i större team men kan också behöva en liknande som frilansare.  

Design lead

En design lead eller så kallad “designansvarig”, är ledaren för teamet. De har en övergripande ledar- och mentor linkade roll och är aktivt med i arbetet med designers. Man kan även utbilda sig till Design Lead på yrkeshögskolan Hyper Island. Att gå utbildningen Design Lead innebär i princip att trappa upp ett steg i sina designkunskaper och ta ledarrollen.