Engagerade lärare och en undervisning som sker i en kreativ miljö, så beskriver eleven Lova Magnusson, 18, Designgymnasiet. Här jobbar man med hela designprocessen, från idé till färdig produkt, och fokus ligger på funktionalitet, ergonomi och hållbar utveckling med hänsyn till miljön.

Lova Magnusson läser sitt tredje år på Estetiska programmet med inriktning mot inredning. Skolans estetiska program heter Design, mode och inredning. Andra året väljer eleverna antingen mode eller inredning som inriktning.

– Till att börja med så valde jag Designgymnasiet för det är en av få skolor i Sverige som har det Estetiska programmet med inriktning mot inredning. Jag hade faktiskt inte varit på skolan innan och jag kände heller ingen som hade gått där men jag fick en bra känsla och chansade – och det visade ju sig vara ett bra val, konstaterar hon.

– På mitt program så har vi en perfekt blandning av att sitta vid skolbänken och att få skapa och vara kreativ.

Alexander Hadley är 18 år och läser sitt  tredje år på Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling. Han berättar att han bestämde sig för att välja Designgymnasiet efter ett öppet hus-besök på skolan.

– Det var en så uppenbart kreativ miljö som man slogs av direkt man steg in i skolan. Dessutom verkade lärarna bra och trevliga och det var nära till stan. Jag är väldigt nöjd så här med facit i hand. Dagarna fylls av både teori och praktik och min utbildning är högskoleförberedande, något som är viktigt för mig, berättar han.

Både Lova och Alexander är överrens om att det är en stor fördel att det är en relativt liten skola. Det genererar till ett ”alla-känner-alla-klimat”.

– Det bidrar starkt till den kreativa stämning som finns på skolan. Man har alltid någon att prata och umgås med och vi ger ständigt varandra feedback på olika projekt som vi jobbar med i skolan, säger Alexander.

Lova instämmer och fyller i hur stort inflytande man har som elev på Designgymnasiet.

– Man skulle kunna säga att vi är en elevdriven skola; det är väldigt mycket engagemang från flera håll och elevrådet driver ofta igenom förslag som kommer från eleverna.

Men det är lärarna som Lova och Alexander håller fram allra främst.

– De vet hur det fungerar ute i det riktiga arbetslivet eftersom de flesta har erfarenhet av branschen. Det blir så mycket bättre lektioner om man inte bara tittar på det som presenteras i läroböckerna, säger Alexander.

– De är liksom både lärare och bollplank och de hjälper alltid till när man frågar dem något. Och i och med att de för in så mycket arbetsliv i programmet så blir man som elev väldigt inspirerad att skapa – det är en ständigt kreativ miljö som man befinner sig i här, tillägger Lova.

För att visa upp vad som skapas innanför Designgymnasiets väggar ordnas det en utställningsdag som kallas för Design Day varje år. Den innehåller bland annat modevisning med catwalk samt utställning där eleverna själva får presentera sina verk som de skapat under läsåret.. Men Lova berättar även om hur eleverna själva ordnar mindre utställningar på olika galleri runt om i Stockholm.

– Det är ofta någon slags vernissage på gång.  Att ställa ut sina kreationer tycker jag är en jättebra erfarenhet och jag har lärt mig mycket på det, berättar hon.

Det råder ingen tvekan om att både Lova och Alexander har kul i skolan och att många av deras klasskamrater och skolkamrater kommer att finnas med dem resten av deras liv. Men på frågan om vad de tror att de kommer att göra efter att de har gått sina tre år på gymnasiet svarar de lite olika.

– Jag är rätt så övertygad om att jag kommer att arbeta med dataanimerad design på något sätt – sedan vad det kommer att vara vet jag inte än, säger Alexander.

Lova är inte lika säker på vart hon kommer att hamna – men utesluter inte att hon en dag kommer att återvända till Designgymnasiet.

– Jag vågar inte säga exakt vad jag kommer att jobba med. Men det är inte omöjligt att jag kanske vill börja jobba på skolan någon gång i framtiden.