Designgymnasiet

Kreativitet och passion

Designgymnasiet består av fyra personliga gymnasieskolor där kreativitet och skapande är den röda tråden, samtidigt som eleverna blir väl förberedda för vidare studier på universitet och högskola. Välkommen till Designgymnasiet i höst!

elever

HUR ÄR DET ATT LÄSA PÅ DESIGNGYMNASIET?

Med en kombination av kreativitet, struktur och engagerade lärare skapar vi tillsammans med våra elever en trygg atmosfär där du utvecklas på dina egna villkor. Närvarande lärare och bra arbetsmetoder är en del, men minst lika viktigt är att du känner dig sedd och respekterad varje dag. Därför satsar alla våra skolor på bra elevhälsa och lugna arbetsmiljöer där det alltid är nära till en lärare eller annan personal på skolan.

Elever på Designgymnasiet

750