Synpunkter på verksamheten

Att få ta del av synpunkter eller klagomål hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Alla skolor inom AcadeMedia har rutiner för hantering av eventuella synpunkter och klagomål på våra verksamheter. Berätta gärna för din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan om vilka synpunkter du vill framföra. Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rektor.

Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Designgymnasiet som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål eller synpunkter.

Steg- för steg vid synpunkter och klagomål:

1. A) Ta kontakt med din mentor alternativt din son eller dotters mentor eller annan lärare. Mentorn eller läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.

1. B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter på verksamheten” som du kan ladda ned här. Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor, förslagsvis via e-post.

1. C) Du kan också välja att direkt vända dig till huvudman om klagomål gäller rektor. Kontaktuppgift till huvudman se nedan.

2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

3. Rektor eller den rektorn utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.

4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Kontaktuppgifter

Klagomål och synpunkter ska skickas till Utbildningsdirektör Lotta Krus.

epost: lotta.krus@academedia.se

Postadress: Designgymnasiet Att. Klagomål, Box 2121, 403 13 Göteborg

Blankett för klagomål