Arkitektur och design

Inriktningen passar dig som är intresserad av att arbeta som till exempel arkitekt, miljötekniker, ingenjör med miljöinrikning eller stadsplanerare. Här får du får lära dig om sam­spelet mellan teknik, människa och miljö. Du får bl a lära dig grunderna inom hållbart byggande, stadsplanering, arkitektur och design. Du tränar dig även i att skapa ritningar och utveckla produkter; riktiga projekt från idé till modell. Programmet förbereder dig för högre studier inom teknik, industridesign eller arkitektur. Efter gymnasiet läser du kanske vidare på KTH eller annan högskola eller universitet.

Nationellt program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Efter studenten är du behörig till de flesta tekniska utbildningar på universitet. Under utbildningen kommer vi att fokusera på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med fokus på hållbar utveckling. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom teknik, fysik och matematik, med inriktning mot tekniska processer.

Det råder ingen tvekan om att den digitala tekniken är framtiden inom många fält. Därför kommer alla ämnen du läser hjälpa dig att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Nationell inriktning

Samhällsbyggande och miljö

På inriktningen kommer du att lära dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Vi kommer att behandla byggande och miljöfrågor ur många perspektiv: såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Om ansökan

Så här gör du

När det är dags att göra ditt gymnasieval kommer du få ett lösenord hemskickat på posten. Detta gäller dig som är elev i någon av landets grundskolor. Med hjälp av ditt lösenord loggar du in på webben för gymnasieantagning i din kommun för att fylla i dina gymnasieval.

Om du är osäker på vilken antagningsenhet som gäller för dig kan du surfa in på antagningskanslier.se. Där hittar du alla landets antagningskanslier. När du gjort de val du vill göra, skriver du ut din ansökan. Både du och din vårdnadshavare måste sedan skriva på din ansökan.

Ansökningskod

TESAM

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällsjunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktningsämnen Poäng
Arkitektur hus 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Byggnadsverk 100
Programfördjupning Poäng
Arkitektur och rum 100
Bild & form 1a 50
CAD 1 50
Design 1 100
Designmodeller 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Summa: 2500