Produktdesign

Inom denna inriktning kombinerar du ditt tekniska och logiska sinne med ditt intresse för design och konstruktion för att jobba med formgivning, där funktion och användbarhet har hög prioritet. Vi arbetar med designprocessen där du lär dig att följa en produkts utveckling, från idé via skisser och ritningar, till prototyp och tillverkning. Du läser kurser som Design, Konstruktion och Cad. Ämnet Cad (Computer aided design) innebär att med datorns hjälp konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. Geometri är grunden för att, via skiss och ritteknik, kunna förverkliga en idé för att sedan tillverka produkten. På Design och Produktutveckling får du en känsla för designbranschen redan på skolan och en bred utbildning med många möjligheter till fortsatta studier.

Nationellt program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om teknik och teknisk utveckling. Efter studenten är du behörig till de flesta tekniska utbildningar på universitet. Under utbildningen kommer vi att fokusera på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med fokus på hållbar utveckling. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom teknik, fysik och matematik, med inriktning mot tekniska processer.

Det råder ingen tvekan om att den digitala tekniken är framtiden inom många fält. Därför kommer alla ämnen du läser hjälpa dig att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Nationell inriktning

Design och produktutveckling

På inriktningen kommer du att lära dig om design och produktutveckling, både praktiskt och teoretiskt. Idag är självklart datorstyrd design och konstruktion det centrala metoderna. Du kommer också få lära dig hur du skapar en produkt hela vägen från idé fram till en prototyp, det vill säga hur designprocess och designmetodik går till.

Om ansökan

Så här gör du

När det är dags att göra ditt gymnasieval kommer du få ett lösenord hemskickat på posten. Detta gäller dig som är elev i någon av landets grundskolor. Med hjälp av ditt lösenord loggar du in på webben för gymnasieantagning i din kommun för att fylla i dina gymnasieval.

Om du är osäker på vilken antagningsenhet som gäller för dig kan du surfa in på antagningskanslier.se. Där hittar du alla landets antagningskanslier. När du gjort de val du vill göra, skriver du ut din ansökan. Både du och din vårdnadshavare måste sedan skriva på din ansökan.

Ansökningskod

TEDES

Gymnasiegemansamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktningsämnen Poäng
Bild och form 1a 50
CAD 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100
Programfördjupning Poäng
Design 2 100
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Designmodeller 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Summa: 2500