dg-liggande

Utställningsdesign

På Designgymnasiet kopplar vi ihop handel, service och design genom en profil som vi kallar Utställningsdesign. Utbildningen ger dig Försäljnings- och serviceprogrammet grundläggande kunskaper inom butiksförsäljning, service och handel tillsammans med den kreativa fördjupningen mot utställningsdesign, gestaltning och skyltning. Elever som vill ha en internationell inriktning kan även ansöka om praktikplats utomlands.

 

 

Certifierat program

Programmet är ett Kvalitetscertifierat program. Handelsrådet som utfärdar riktlinjer för Handelsbranschen är den certifierande organisationen. Att vara elev på en certifierad skola innebär att man går på en skola som har organiserat sin utbildning i enlighet med certifieringsgruppens kriterier.

Målsättningen är att utbildningen ständigt ska vara aktuell och konkurrenskraftig i och med att arbetslaget ständigt arbetar med att utveckla verksamheten i enlighet med certifieringskriterierna. Vid examen från HA-utbildningen får eleverna vid certifierade skolor ett intyg från handelsrådet som visar att eleven har genomfört sin utbildning på en kvalitetssäkrad (certifierad) skola. Lär mer om certifieringen här.

CESABs logotyp Handelsrådets logotyp

 

APL 

På Designgymnasiet Kungsholmen gör du minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) under tre år. Då får du praktisk erfarenhet av det du teoretiskt har lärt dig i skolan. Inför tredje året på programmet har du dessutom möjlighet att söka din APL utomlands. Vi erbjuder praktik i Dublin, Irland och i Cordoba, Spanien.

Under sju veckor får du en fantastisk möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet, en härlig upplevelse, och en egen personlig  utveckling. Det är också meriterande att ha på sitt CV.

Resbild

 

Högskolebehörig efter Försäljnings- och serviceprogrammet

Det finns alltid en chans att bli behörig till högskolan när du slutat på Designgymnasiet, Kungsholmen. Andra året kan du välja högskoleförberedande kurs. Du använder då dina individuella val, och eventuellt en utökad kurs, för att bli behörig att söka till högskolan. Och trots dessa val, läser du de ämnen som du är intresserad av och som direkt efter gymnasiet kan ge dig arbete.

Nationellt program

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter din examen kan du jobba som till exempel säljare, inköpare, butiksledare eller som administratör inom ekonomi, personal och IT. I dessa yrken är det viktigt att vara serviceminded och bra på att kommunicera, under dina tre år hos oss kommer du få utveckla dessa förmågor hos dig själv. Du kommer också få kunskaper om hur man utför arbetsuppgifter inom försäljning, inköp och varuflöden, ekonomiuppföljning och företagande.

Nationell inriktning

Försäljning och service

På inriktningen försäljning och service får du lära dig om försäljning, näthandel, inköp och service. Vi ger dig grunderna i försäljningsteknik, marknadsföring och entreprenörskap. Under dina tre år hos oss kommer du bland annat få planera, genomföra och följa upp kampanjer och exponeringar i butiker.

Om ansökan

Så här gör du

När det är dags att göra ditt gymnasieval kommer du få ett lösenord hemskickat på posten. Detta gäller dig som är elev i någon av landets grundskolor. Med hjälp av ditt lösenord loggar du in på webben för gymnasieantagning i din kommun för att fylla i dina gymnasieval.

Om du är osäker på vilken antagningsenhet som gäller för dig kan du surfa in på antagningskanslier.se. Där hittar du alla landets antagningskanslier. När du gjort de val du vill göra, skriver du ut din ansökan. Både du och din vårdnadshavare måste sedan skriva på din ansökan.

Ansökningskod

FSFOR

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Entreprenörskap 100
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 1 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbar utveckling 100
Information och kommunikation 1 100
Inköp 1 100
Programfördjupning Poäng
Grafisk kommunikation 1 100
Webbutveckling 1 100
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Utställningsdesign 3 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Individuellt val Poäng
Individuellt val 200
Summa: 2500