Designgymnasiet

Erasmus i samarbete med Designgymnasiet

Erasmus driver ett europeiskt samarbete och har tillsammans med Designgymnasiet projekt för internationalisering. Projekten innebär utlandsresor för elever och personal där praktik och utbildning står i fokus. 

 

På Designgymnasiet Sickla har vi projekt tillsammans med Erasmus igång för både personal och elever. Att åka utomlands på Erasmus uppdrag är en utmaning och en möjlighet. Det är samtidigt ett äventyr, och ett minne för livet. Eleverna utvecklas både ämnesmässigt och personligt under sina resor.

De resor som görs i samarbete med Erasmus är APL (praktik), klassutbyten med projekt samt jobbskuggning och utbildning för personal. Erasmusprogrammet är ett inkluderande projekt där alla har möjlighet att åka om man klarar skolan, har den närvaro som behövs samt vill representera skolan.

 

Resor på Designgymnasiet Sickla

På Designgymnasiet Sickla har eleverna på Hantverksprogrammet gjort sin APL i Porto, Portugal, Där har de varit i 6 veckor och praktiserat på olika textil- och designföretag.

Personal från Designgymnasiet Kungsholmen, Sickla, Malmö och Göteborg är också ute och jobbskuggar på skolor ute i Europa. Exempelvis kommer rektorerna från de fyra Designskolorna åka till Helsingfors Bildkonstgymnasium tillsammans med skolchef för att jobbskugga under en vecka.

Erasmus+
ett bord fullt av små prylar och konstverk